Video

Odovzdávanie cien - Sociálna inovácia roka 2018 Via Bona

Aplikácia

Aplikácia slúži ako interaktívny sprievodca v košickom Východoslovenskom múzeu, časti Rodošto. Návštevník si stiahne mobilnú aplikáciu Sám v Múzeu v App Store alebo Google Play. Akonáhle vstúpi do priestorov múzea so zapnutou aplikáciou, prehliadka môže začať. Senzory umiestnené v múzeu detekujú polohu návštevníka, na základe ktorej začne objavovanie za pomoci hlasového sprievodcu v aplikácií.

Odporúčame si do múzea doniesť vlastné slúchadlá k mobilnému telefónu, pre lepší zážitok z prehliadky.

Rozšírenie

Sám v múzeu ponúka špeciálne rozšírenie pre ľudí s úplným alebo čiastočným poškodením zraku. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, sme vytvorili pre takýchto ľudí špeciálne ovládacie prvky. Aplikácia je doplnená o detailné opisné stopy priestoru a objektov vôkol, vrátane navigácie v priestoroch múzea.

  • Hlasový sprievodca
  • Špeciálna navigácia v priestoroch múzea
  • Detailné opisy priestoru a objektov

AUTORI PROJEKTU

Filip Hudzík

iOS & IoT Developer
T-Systems Slovakia s.r.o

Študent štvrtého ročníka v odbore Inteligentné systémy na Technickej univerzite v Košiciach.

Veronika Matejová

iOS Developer & UX Designer
T-Systems Slovakia s.r.o

Študentka piateho ročníka v odbore Informatika na Technickej univerzite v Košiciach.

Marek Haluška

Android & IoT Developer
T-Systems Slovakia s.r.o

Študent štvrtého ročníka v odbore Informatika na Technickej univerzite v Košiciach.

SPONZORI A PARTNERI